13 enero 2006

CHINO lenguaje

Castellano Chino
Hola ni hao
Buenas noches wan-an
Adios zai jian
Gracias xiè-xiè
¿Cómo está usted? ni hao ma
¿Donde está?... zài na li?
Bien, Muy bien
hen hao

LOS NÚMEROS EN CHINO
Chino Castellano
1yi
2er
3san
4si
5wu
6liu
7qi
8ba
9jiu
10shi

No hay comentarios: